Tankuj levněji - na výšku

Tankuj levněji - na výšku
Katalogové číslo 0782
Datum vydání 4. 9. 2013
Nominální hodnota 13 Kč
Tiskové listy á 8 známek v sešitku
Rozměr obrázku známky 29 x 50 mm
Výtvarný návrh

Jan Hykel;

grafická úprava typografie písma Vlastní známky: Petr Foltera;

grafická úprava sešitku: Ivana Havránková

 

Námět známky

vnitřní strana obsahuje pole pro 8 ks Vlastních známek a vnější strana 2 informační pole dle předlohy zákazníka (přední a zadní) a pole České pošty, s.p. pro standardní označení ZS. V předním informačním poli zákazníka na vnější straně sešitku je u úvodního vydání Vlastní známky České pošty, s.p. vyobrazena známka „Tankuj levněji“ a text „Víme kde tankovat levněji“, na zadním informačním poli je uveden informační text o projektu TankujLevněji, logo ČP a čárový kód. U zákaznických objednávek budou celá pole (přední a zadní) na vnější straně sešitku k dispozici zákazníkovi. V poli pro standardní označení sešitku na jeho vnější straně je u úvodního vydání Vlastní známky bezpečnostní prvek – hologram s motivem ČP, název ZS „Vlastní známka (vzor): TankujLevněji, a text „VZ ZS VZOR“. U zákaznických objednávek bude bezpečnostní prvek – hologram s motivem ČP, název ZS (stanoví zákazník, pokud tak neučiní, doplní název Česká pošta), a text „VZ ZS VZOR“ bude nahrazen 8 alfanumerickými znaky, z nichž první čtyři alfabetické znaky budou označovat iniciály produktu (VZ = vlastní známka, ZS = známkový sešitek) a další 4 numerické znaky budou tvořeny pořadovým číslem objednávky.

Námětem známek jsou loga „TankujLevněji“ a www.tankujlevneji.cz ze společného projektu České pošty, s.p. a Ministerstva průmyslu a obchodu, který díky interaktivní mapě nabídne uživatelům aktuální ceny benzínu a nafty na čerpacích stanicích po celé republice.
U úvodního vydání jsou 4 známky na šířku a 4 známky na výšku se stejnými, ale odlišně rozmístěnými prvky v obrazové části známek; u zákaznických objednávek může být max. 8 různých motivů obrazů známek v jednom ZS.

Písmeno "A" odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g dle Ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění.

Způsob tisku

plnobarevný ofset

Poznámky

Povinné pole známky obsahuje název státu, písmenovou hodnotou známky a mikrolinku s textem „ČESKÁ POŠTA • VLASTNÍ ZNÁMKA“. Jednotlivé Vlastní známky (VZ) jsou odděleny speciálním zoubkovaným násekem, který je na každém okraji známky doplněn o unikátní atypickou modifikaci, sloužící jako bezpečnostní prvek. Známky v sešitku nejsou mezi zoubkovaným násekem odděleny průsekovou perforací.

 

(zdroj: cpost.cz)

Vydání poštovní známky bylo zveřejněno v

Poštovním věstníku, částka 10/2013 ze 16. srpna 2013