Umělecká řemesla: Historické varhany, Plasy

Umělecká řemesla: Historické varhany, Plasy
Katalogové číslo 0697
Datum vydání 14.9.2011
Nominální hodnota 10 Kč
Tiskové listy á 50 ks známek, listy jsou na okrajích značeny čárovým kódem
Rozměr obrázku známky 23 x 40 mm
Výtvarný návrh Pavel Dvorský

Námět známky

Plaské varhany jsou unikátní ranně barokní varhanní stroj, instalovaný v kostele Nanebevzetí Panny Marie v plaském cisterciáckém klášteře. Byly postaveny v roce 1688 významným českým varhanářem Abrahamem Starkem z Lokte. Plaské varhany patří mezi největší varhany v České republice. V době svého vzniku měly tyto varhany 29 znějících rejstříků. Koncem 18. století proběhla jejich první velká přestavba, která velmi výrazně pozměnila celkovou podobu nástroje, další úpravy zde proběhly počátkem 20. století, poslední provoz těchto varhan před jejich celkovou rekonstrukcí proběhl v roce 2000. Poslední zásadní rekonstrukce a restaurace varhan do původní barokní zvukové podoby z roku 1688 proběhla v letech 2004-2006. Zásluhu na tom mají zejména varhanář Vladimír Šlajch a výtvarník Václav Stádník. Mons. biskup František Radkovský jim slavnostně požehnal 29. září 2006, slavnostní koncert tehdy provedl známý klavírista a varhaník Jaroslav Tůma.

Se známkou vychází obálka prvního dne včetně příležitostného poštovního razítka. V obrazové části obálky jsou vyobrazeni andělíčci hrající na hudební nástroje - detail z varhan. Obálka je vytištěna ocelotiskem z plochy v barvě tmavě hnědé. Na razítku je v kruhu silueta kostela a text: Plasy, 14. 9. 2011

Způsob tisku

plnobarevný ofset s liniovou kresbou

Poznámky

autorem liniové kresby a rytiny obálky prvního dne vydání je grafik a rytec Jaroslav Tvrdoň

 

(zdroj: cpost.cz)

Vydání poštovní známky bylo zveřejněno v

Poštovním věstníku, částka 8/2011 z 1. září 2011