Zakavkazské koberce

Zakavkazské koberce
Katalogové číslo 0628
Datum vydání 14.4.2010
Nominální hodnota 24 Kč
Tiskové listy á 4ks známek
Rozměr obrázku známky 40 x 50 mm
Výtvarný návrh Václav Fajt
Rytina Václav Fajt

 

Námět známky

Koberec čelaberd je nejznámějším kobercovým vzorem vázaným v Karabachu. S tímto kobercem se můžeme setkat i pod jeho starším názvem - orlí kazak. Vycházel z dřívější interpretace hlavního motivu, velkého středověkého paprsčitého medailonu, jako dvouhlavého orla. Nejstarší koberce tohoto typu mají formát blízký čtverci, jediný dominantní medailon a neobyčejně působivou jasnou barevnost. Do této malé skupiny se řadí i koberec, který je vyobrazen na známce.

Se známkou je vydávána obálka prvního dne vydání a příležitostné razítko. Na obálce se známkou je stylisticky vyobrazena pokrývka šadda, obálka je tištěna ocelotiskem z plochy v barvě červenohnědé.

Způsob tisku

archový ocelotisk v barvě černé kombinovaný s ofsetem v barvách červené, modré a žluté

 

(zdroj www.cpost.cz)

Vydání poštovní známky bylo zveřejněno v

Poštovním věstníku, částka 03/2010 z 18. března 2010