Zvířecí mláďata - Křeček polní

Zvířecí mláďata - Křeček polní
Katalogové číslo 0688
Datum vydání 15.6.2011
Nominální hodnota 10 Kč
Tiskové listy á 50 ks známek
Rozměr obrázku známky 23 x 40 mm
Výtvarný návrh Libuše a Jaromír Knotkovi
Rytina Martin Srb

 

Námět známky

Křeček polní (Cricetus Cricetus) patří do blízkého příbuzenstva hrabošů (někdy jsou křečkovití, hrabošovití a myšovití řazeni do jediné čeledi). Dosahuje střední velikosti a má zavalitější tělo, krátké končetiny a kratičký, řídce osrstěný ocas. Na rozdíl od sysla, s nímž bývá zaměňován, se vyznačuje pestrým zbarvením. Na hřbetě bývá obvykle žlutohnědý až rezavě hnědý s načernalými konci delších chlupů, na břiše naopak tmavohnědý až černý. Hlava je svrchu rezavá, zatímco po stranách, za ušima a na čenichu jsou bílé nebo nažloutlé skvrny stejně jako u předních končetin. Poměrně hustou srst vyměňuje jednou ročně. Dalšími znaky jsou dobře vyvinuté lícní torby, u samců nacházíme v době rozmnožování nápadně zvětšené boční kožní žlázy. Křeček polní je aktivní hlavně v noci. Výborně běhá a skáče. Hrabe si chodby o průměru 6-8 cm, které končí komorami na spaní, zásoby potravy a odkládání trusu. Zimu přespává v až 2 m hluboké, dobře vystlané noře. Po 20 ti denní březosti mívá do roka 2 až 3 vrhy po 3 až 12 mláďatech. Živí se obilím, semeny, zelenými rostlinami, hmyzem a ptačími mláďaty. Obývá území od jihozápadní Sibiře (povodí Jeniseje) po Belgii a severovýchodní cíp Francie. Jako stepní druh se do vnitrozemí Evropy rozšířil během rozsáhlého odlesňování výrazně dříve než sysel, na archeologických nalezištích jsou jeho pozůstatky známé už z neolitu (zhruba před 6 až 7 tisíci lety). V České republice je obyvatelem otevřené kulturní krajiny. V sedmdesátých až osmdesátých letech 20. století se jeho početnost u nás natolik snížila, že mnohde vymizel (zejména z vrchovin a pahorkatin). Nyní se jeho výskyt obnovuje zejména v nížinách, kde je místy opět velmi hojný (Polabí, jižní Morava aj.). V polohách nad 500-600 m n. m. je už vcelku vzácný.

Se známkou se vydává obálka prvního dne vydání včetně příležitostného poštovního razítka. V obrazové části obálky jsou vyobrazena mláďata ježků. Obálka je vytištěna ocelotiskem z ploché desky v barvě hnědočerné. Na razítku je silueta veverky a text: Praha, 15. 6. 2011

Způsob tisku

plnobarevný ofset

 

(zdroj: cpost.cz)

Vydání poštovní známky bylo zveřejněno v

Poštovním věstníku, částka 6/2011 z 9. června 2011